Zorgprogramma ‘preventie hart- en vaatziekten’ – Huisartsenpraktijk de Back & de Jong – De Bilt
Huisartsenpraktijk de Back & de Jong
De beste zorg,
dicht bij huis
Lees meer over Gezondheidscentra de Bilt

Huisartsenpraktijk De Back en De Jong

Welkom bij ons website! De huisartenprakijk van de huisartsen Mw. L. de Back en dhr. A.J. de Jong is een onderdeel van Huisartsenpraktijk Rinnebeek. Lees hier meer over ons

Zorgprogramma ‘preventie hart- en vaatziekten’

Soms vragen wij u om voorafgaand aan de afspraak bloed te laten prikken bij het huisartsenlaboratorium Saltro. De kosten hiervoor gaan af van uw eigen risico en bedragen ongeveer € 50,00. Tijdens het spreekuur stelt de praktijkassistente een aantal vragen over uw leefstijl, meet de bloeddruk, uw gewicht en uw lengte. Aan de hand van de uitslagen bepalen wij uw risicoprofiel en geven wij u advies over het beperken van risico’s. De praktijkassistente bespreekt de uitslagen met de huisarts en/of de praktijkondersteuner. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt.