Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk de Back & de Jong – De Bilt
Huisartsenpraktijk de Back & de Jong
De beste zorg,
dicht bij huis
Lees meer over Gezondheidscentra de Bilt

Huisartsenpraktijk De Back en De Jong

Welkom bij ons website! De huisartenprakijk van de huisartsen Mw. L. de Back en dhr. A.J. de Jong is een onderdeel van Huisartsenpraktijk Rinnebeek. Lees hier meer over ons

Praktijkinformatie

De huisartenprakijk van de huisartsen Mw. L. de Back en dhr. A.J. de Jong is een onderdeel van Huisartsenpraktijk Rinnebeek.
De Huisartspraktijk Rinnebeek bestaat vanaf 11 mei 2017 uit twee huisartsenpraktijken. De praktijk van huisarts Dhr. L. Vromen is in hetzelfde pand gevestigd.

Bereikbaarheid

U kunt de praktijkassistentes bellen voor een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur op het volgende nummer:

☎ Tel: (030) 220 22 50

Praktijkassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente ook terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urineonderzoek
 • soatesten
 • suiker- en Hb-controle,
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

Opleiding

In onze huisartsenpraktijk lopen regelmatig geneeskunde studenten (co-assistenten) en aankomende huisartsen (AIOS) stage.
Een co-assistent is een vijfdejaars medisch student die praktijkstages moet doen, voordat zij of hij de artsenbul krijgt. Gedurende zes weken lopen ze stage in de huisartsenpraktijk.
Na het behalen van het artsdiploma moet een aanstaande huisarts (AIOS) drie jaar stage lopen in een huisartsenpraktijk.
De huisarts in opleiding verricht zelfstandig alle werkzaamheden die van een volleerd huisarts verwacht worden. Aan het eind van elke werkdag worden in een nagesprek tussen de huisarts en de huisarts in opleiding alle verrichtingen van die dag onder de loep genomen. De assistente kan u vragen van het spreekuur van de huisarts in opleiding gebruik te maken. Uiteraard kunt u dat weigeren.
De huisarts in opleiding heeft natuurlijk dezelfde geheimhoudingsplicht als uw huisarts.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u op verschillende manieren aanvragen:

 • Via de online receptservice via het patiëntenportaal.
 • Inspreken op de receptenlijn (24 uur per dag), ☎ Tel: (030) 220 22 50, keuze 2. Herhaalrecepten die voor 13.00 uur zijn ingesproken, kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur bij de apotheek worden opgehaald.
  Herhaalrecepten die na 13.00 uur zijn ingesproken kunnen na 2 werkdagen bij de apotheek worden opgehaald.
 • Bij de assistente, uitsluitend vóór 12.30 uur
 • Verpakking c.q. etiketten in het receptenbakje in de hal neerleggen. Als u ze voor 10.00 uur inlevert, kunt u de medicijnen de volgende dag na 15.00 uur afhalen bij uw apotheek.

Om het herhalen en ophalen van chronische medicatie makkelijker te maken, raden wij u aan de medicatie enkele dagen vóór gebruik van de laatste tablet aan te vragen.
De apotheek heeft voor herhaalmedicatie meestal 24 uur nodig om het klaar te maken. Sommige geneesmiddelen moeten besteld worden. Indien uw medicatie volledig opgebruikt is,
kunt u dit bij de assistente aangeven en zullen we uiteraard zorgen dat u het dezelfde dag (indien mogelijk) nog kunt ophalen.
Medicijnen die direct nodig zijn (antibiotica of een voor u nieuw medicijn) worden zo snel mogelijk klaargemaakt en kunt u direct ophalen.

Telefonische bereikbaarheid

Het telefonisch spreekuur is geschikt om:

 • de uitslag van bloed-, urine- of röntgenonderzoek te krijgen;
 • de uitslagen van specialistisch onderzoek te krijgen;
 • de huisarts op de hoogte te brengen van het verloop van een ziekte;
 • na te gaan of u met een bepaalde klacht nog zonder risico kunt ‘doorlopen’;
 • advies te vragen over problemen waarvoor een spreekuurbezoek volgens u niet nodig is.

Het telefonisch spreekuur is niet bedoeld om:

 • afspraken te maken;
 • advies te vragen als u denkt dat de huisarts u moet onderzoeken;
 • ingewikkelde problemen te bespreken.

U kunt de huisarts tijdens het telefonisch spreekuur bereiken door met de assistente (vóór 10.00 uur) een terugbelafspraak te maken. De huisarts belt u dan op het door u opgegeven nummer terug.
U kunt ook al eerder, bijvoorbeeld tijdens een consult, met de huisarts een terugbelafspraak maken. Tijdens het gewone spreekuur zullen de assistentes u niet doorverbinden, omdat de huisartsen zich dan niet op hun werk kunnen concentreren. Dit geldt natuurlijk niet als het een noodgeval betreft.

Het telefonisch (terugbel)spreekuur vindt plaats op het volgende tijdstip:
dagelijks van 11.00 – 12.00 uur, in overleg ook ander tijden mogelijk.

U moet een afspraak maken om op het spreekuur te mogen komen. Als u meer dan één of twee kleine vragen heeft, dan kunt u een dubbele afspraak maken. We reserveren dan twee keer zoveel tijd voor u.
Heeft u een eenvoudige vraag? Dan kunt u de assistente vragen om u naam te noteren voor het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan tussen 10.30 en 11.30 uur terug.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
We proberen zoveel mogelijk een afspraak op dezelfde dag te maken. Als de agenda vol is en het niet om een dringende klacht gaat maken we voor de volgende dag een afspraak.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen waarom u langs wilt komen. Zo kan ze bijvoorbeeld bepalen hoe dringend de klacht is. Ze is opgeleid om dit te kunnen beoordelen en moet (net als de huisarts) vertrouwelijk met uw informatie om gaan.

Kosten

Wij declareren alle kosten direct bij uw verzekering. De kosten (bezoek, visites, handelingen, abonnement) vallen niet onder het verplichte eigen risico.
Als u een vrijwillig eigen risico heeft, dan zult u de consulten wel zelf moeten betalen. Verzekeringsmaatschappijen regelen de betaling dan met uzelf.

Niet verzekerd

Bent u, ondanks de wettelijke plicht, niet verzekerd? Dan ontvangen wij geen abonnementstarief voor u en de overige kosten moet u contant afrekenen.

Beroepsgeheim en ethiek

Wij gaan heel zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens inclusief uw medische gegevens. U leest hier meer over in het privacyreglement van de Stichting Gezondheidscentra De Bilt.

Als u zich aanmeldt bij onze huisartsenpraktijk willen we graag uw medische gegevens opvragen bij uw vorige huisarts. De relevante gegevens korten we in en zetten we in onze computer. Belangrijke gegevens worden ook nog in het archief bewaard. De gegevens die niet meer relevant zijn worden vernietigd.

Omdat de huisartsen van de Essenkamp en van de Rinnebeek veel activiteiten gezamenlijk doen (bijvoorbeeld de praktijkondersteuning) hebben de huisartsen van beide locaties inzage in elkaars elektronische patiëntenbestand. Als u daar bezwaar tegen heeft, wilt u dan contact opnemen met de assistente.

Als u dan patiënt bij ons bent dan willen we uw gegevens graag beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden eerst zo bewerkt dat ze niet meer te herleiden zijn tot u en/of uw adres. Deze anonieme gegevens worden dan opgenomen in een bestand (database) van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Als u bezwaar heeft tegen het opnemen van uw medische gegevens in de geanonimiseerde database dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden aan de assistentes.

Klachten

Wij vragen u uw klacht over een huisarts, huisarts in opleiding of een doktersassistente eerst te melden bij de Gezondheidscentra De Bilt: zie klachtenregeling.