Over onze praktijk – Huisartsenpraktijk de Back & de Jong – De Bilt
Huisartsenpraktijk de Back & de Jong
De beste zorg,
dicht bij huis

Huisartsenpraktijk De Back en De Jong

Persoonlijk zorg, dat is wat wij u willen bieden. Zorg en aandacht die past bij uw gezondheid, uw omstandigheden en uw behoeften. Daarom is een van ons uw ‘vaste’ huisarts, zodat we u beter leren kennen. En is vervanging nodig? Dan is dat ook een bekend gezicht. Lees hier meer over ons

Over onze praktijk

Huisartsenpraktijk De Back en De Jong is een kleine en betrokken praktijk. We zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum De Bilt, onder één dak met twee andere huisartspraktijken en verschillende andere zorgverleners. In onze praktijk willen we persoonlijke zorg en aandacht bieden. Een van ons is daarom uw ‘vaste’ huisarts. Zo leren we u beter kennen. Is een van ons afwezig? Dan zorgen we voor vaste vervangers.

Afspraak maken

Voor een afspraak voor het spreekuur kunt u bellen tussen 8.00 en 17.00 uur naar ons nummer: (030) 220 22 50. U krijgt dan een assistente aan de lijn. Zij vraagt naar uw klacht, biedt informatie en kan uw afspraak inplannen. U kunt ook 24 uur per dag een afspraak online inplannen via ons patiëntenportaal.

Bij spoed

Bel bij spoedgevallen ons nummer: (030) 220 22 50 en kies 1 in het keuzemenu. Lukt dit niet en is de situatie dringend? Bel dan 112.

Telefonisch spreekuur

Uw huisarts kan u ook terugbellen, tijdens het telefonisch spreekuur (meestal tussen 11.00 en 12.00 uur). Daarvoor maakt u dan ’s morgens vóór 10.00 uur telefonisch een afspraak via de assistente. Het terugbelspreekuur is er voor uitslagen van onderzoeken, voor kortere vragen of meldingen en voor een eerste advies waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is.

Huisbezoek

Als u niet naar de praktijk kunt komen is huisbezoek mogelijk. U kunt dit overleggen met de assistente.

Spreekuur doktersassistentes

Voor een aantal behandelingen houden de doktersassistentes spreekuur. U kunt er, op afspraak, terecht voor:

 • bloeddruk- en suikercontrole
 • wratten behandeling
 • het verbinden van wonden of verwijderen van hechtingen
 • oren uitspuiten
 • het tapen van enkels
 • urineonderzoek, zwangerschapstest en soa-testen
 • uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten voor 13.00 uur aangevraagd kunt u na 2 werkdagen afhalen bij de apotheek. Herhaalrecepten na 13.00 uur aangevraagd kunt u naar 3 werkdagen afhalen.

U kunt op verschillende manieren aanvragen:

 • Online via het patiëntenportaal, bij de receptservice
 • Telefonisch (24 uur per dag). Via ons nummer (030) 220 22 50 kiest u 2 in het menu en spreekt uw bestelling in.
 • Mondeling, bij de assistente aan de balie, alleen vóór 12.30 uur.
 • Via het receptenbakje in de hal. U legt daar de verpakking of etiketten in.

Vraag op tijd een herhaalrecept. Heeft u het medicijn nog dezelfde dag nodig? Vermeld dat bij uw aanvraag of overleg met de assistente.

Huisartsen in opleiding

Onze praktijk biedt huisartsen-in-opleiding graag de gelegenheid hun stages te lopen. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als uw eigen huisarts en krijgen goede begeleiding. De assistente kan u vragen of ze uw afspraak bij de huisarts-in-opleiding mag inplannen. U kunt ook altijd weigeren.

Wetenschappelijk onderzoek

Om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek leveren we gegevens aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Patiëntgegevens worden daarvoor eerst ‘onherkenbaar’ gemaakt zodat geen naam of adres bekend wordt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden aan de assistentes.

Beroepsgeheim

We hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. U leest hier meer over in het privacyreglement van de Stichting Gezondheidscentrum De Bilt.

Nieuwe inschrijving

Als u zich aanmeldt bij onze huisartsenpraktijk vragen we uw medische gegevens op bij uw vorige huisarts. De relevante gegevens zetten we dan in onze computer. Belangrijke gegevens worden ook nog in ons archief bewaard.

Kosten

Wij declareren alle kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Huisartskosten vallen niet onder uw verplichte eigen risico. Als u een vrijwillig eigen risico heeft, betaalt u de consulten wel zelf. De verzekering regelt de betaling dan met u.
Een zorgverzekering is wettelijk verplicht. Voor patiënten die toch niet zijn verzekerd, ontvangen wij geen vergoeding. De kosten moeten dan contant betaald.

Klachten

Heeft u een klacht over een huisarts, huisarts in opleiding of een doktersassistente? Dan vragen wij u die met ons te bespreken. Of meldt uw klacht bij de Gezondheidscentrum De Bilt: zie hiervoor de klachtenregeling.